فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
سهامدار عمده چه کسی است؟
پاسخ داده شدهسوگند داوری راد پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۱۸۷ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
آیا قیمت سهام عدالت بالا می رود؟
پاسخ داده شدهزینب یونسی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۳۲۳۸ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
سهام دارا یکم در پرتفوی نیست
پاسخ داده شدهسارا محمدی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۱۷۰ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
زمان اضافه شدن سهام جایزه شتران
پاسخ داده شدهسارا محمدی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۸۹۳۰ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
اگر سود نقدی را دریافت نکنیم چه می شود؟
پاسخ داده شدهزینب یونسی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۲۷۹۷ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
دی کی باز میشه؟
بازسمانه پرسیده شد ۶ ماه قبل • 
۳۷۹۹ بازدید۰ پاسخ‌ها۰ رای
آیا برای احراز هویت سجام حضور کودک الزامی است؟
پاسخ داده شدهزینب یونسی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۱۶۷ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
چرا وقتی حجم مبنا پر می شود قیمت پایانی ۵ درصد نمی خورد؟
پاسخ داده شدهزینب یونسی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۳۳۹ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس در چیست؟
پاسخ داده شدهساناز محمدی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۲۹۱ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
منظور از عرضه خصوصی چیست؟
پاسخ داده شدهساناز محمدی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۲۰۲۱ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
عدم صدور و ارسال کد پیگیری سجام
پاسخ داده شدهسارا محمدی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۲۳۶۵ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
دامنه نوسان حق تقدم چقدر است؟
پاسخ داده شدهزینب یونسی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۲۴۱ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
دلایل افزایش سرمایه
پاسخ داده شدهزینب یونسی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۳۳۷ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
تعداد و قیمت سهم دی بعد از افرایش سرمایه چه می شود؟
پاسخ داده شدهسارا محمدی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۳۴۶۱ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
تو فرابورس میشه سهم رو تو یک روز فروخت و خرید؟
پاسخ داده شدهسارا محمدی پاسخ داده شده ۶ ماه قبل • 
۱۷۹۵ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای