فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
زمان اضافه شدن سهام جایزه چند ماه بعد از افزایش سرمایه می باشد
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۷۱۲ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
چرا در عرضه اولیه به ما سهم کمتری تعلق میگیرد
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۱ ماه قبل • 
۳۵۴ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
زمان و نحوه فروش سهام جایزه به چه صورت است؟
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۴۷۳ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
عرضه اولیه نماد اکتیو به چه نامی تغییر کرده؟
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۱۰۱ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
آدرس دقیق سبدگردان هدف در تهران کجاست؟
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۸۴ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
چگونه در صندوق سرمایه گذاری هدف ثبت نام کنم؟
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۱۲۶ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
میزان بتای هر سهم چقدر باید باشد؟
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۸۹ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
چرا ریسک سرمایه گذاری در بازار پایه زیاد است؟
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۱۰۱ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
دامنه نوسان در بازار پایه چقدر است؟
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۸۰ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
چند درصد افزایش سرمایه برای ایران خودرو تصویب شده است
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۱۲۱ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
چگونه عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ بخریم؟
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۶۷ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
با تصویب نشدن FATF کدام نمادها بیشترین تاثیر را خواهند دید؟
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۱۳۷ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
سود و زیان شرکت در کدام یک از صورت های مالی ثبت می شود
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۱۰۵ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای
چگونه حق تقدم سهام را به سهام عادی تبدیل کنم
پاسخ داده شدهمدیر تحریریه پاسخ داده شده ۲ ماه قبل • 
۱۲۲ بازدید۱ پاسخ‌ها۰ رای