برای سرمایه گذاری در هر کدام از سبدهای هدف می توانید فرم زیر را پر کرده و کارت ملی و شناسنامه خود را آپلود نمایید.

سرمایه گذاران محترم توجه داشته باشید که بعد از واریز مبلغ به شماره حساب های سبد اقدام به پر کردن فرم زیر کنید.

شماره حساب بانک ملی : ۰۲۲۲۱۱۹۹۳۴۰۰۹
به شماره شبا : IR820170000000222119934009
به نام شرکت سبدگردان هدف

 

شماره حساب بانک کشاورزی ۹۴۱۷۴۷۰۷۶
به شماره شبا : IR730160000000000941747076
به نام شرکت سبدگردان هدف

فرم ثبت اطلاعات

تصویر صفحه اول شناسنامه (الزامی) تصویر با کیفیت بالا ارسال شود

تصویر کارت ملی (الزامی) تصویر با کیفیت بالا ارسال شود

به عنوان مثال: ۱۳۵۹/۱۰/۱۵

اطلاعات بانکی

به عنوان مثال: IR123456780000397890086597

تصویر تاییدیه شماره حساب بانکی (الزامی)

انتخاب نوع سبد

تصویر رسید بانکی (الزامی) تصویر با کیفیت بالا ارسال شود