با توجه به گرایش مردم به بازار بورس و رونق بازار سرمایه در سال جاری، در ارتباط با آسیب و ضرر احتمالی در بورس نگرانی هایی وجود دارد که به این منظور، چندین جلسه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده و طی این جلسات سازمان بورس راهکارهایی را در قالب بسته پیشنهادی بورس ارائه داده است تا از ضررهای احتمالی در بورس جلوگیری شود.

بسته پیشنهادی بورس فردا، یکشنبه ۱۲ مرداد در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد

به گفته محسن علیزاده یکی از اعضای کمیسون اقتصادی مجلس، به منظور بهبود وضعیت بورس و کاهش ضررهای احتمالی سهامداران، بسته پیشنهادی از سوی سازمان بورس ارائه شده که فردا ۱۲ مرداد مورد بررسی قرار می گیرد.

علیزاده در ادامه گفت تقاضای ارائه بسته پیشنهادی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی بورس، ابتدا از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و این بسته پیشنهادی بورس شامل: راهکارهایی برای رفع نگرانی ها و آسیب های احتمالی بازار بورس است و با توجه به اینکه مجلس به دنبال همکاری با بورس و تقویت هرچه بیشتر بازار سرمایه است، در صورتی که پیشنهادات درج شده در بسته پیشنهادی بورس به همراهی مجلس نیاز داشته باشد، قطعا مجلس از این همراهی دریغ نمی کند.

 همچنین بخوانید: مجلس به عنوان نهاد ناظر پیگیر متعادل کردن بازار سهام است