این بخش مخصوص افرادی می باشد که در صندوق سرمایه گذاری هدف شرکت نموده اند و می توانند با توجه به درخواستی که دارند فرم مورد نظر را پر نموده و درخواست خود را ثبت نمایند.

سرمایه گذارانی که قصد تغییر اطلاعات شخصی خود در صندوق را دارند می توانند از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایند. توجه نمایید که باید حتما درخواست خود را بصورت کتبی نوشته و مهر و امضا نمایید و تصویر با کیفیت آن را نیز به فرم زیر پیوست نمایید.

  • اگر درخواست تغییر شماره حساب را دارید عکس تاییدیه شماره حساب را باید پیوست نمایید.

تصویر درخواستی (الزامی)

تصویر تاییدیه شماره حساب

در این قسمت می توانید هرگونه درخواست و یا سوال خود را در رابطه با صندوق سرمایه گذاری هدف با ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت پاسخ درخواست خود را دریافت نمایید.

فایل پیوست(اختیاری)