محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه با توجه به بررسی‌ها و اطلاعات موجود مشخص شده که ۱/۵ میلیون نفر مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند و پیامکی برای ‌آنها در جهت مشخص کردن وضعیت سکونت خانه‌هایشان ارسال شده است، از ارائه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی تا پایان شهریور خبر داد. محمودزاده تصریح کرد: مالکان باید با مراجعه به سامانه املاک و اسکان که نشانی آن در پیامک‌ها درج شده وضعیت خانه‌های خود را درخصوص سکونت شخصی، اجاره یا خالی بودن آن اعلام کنند.

همچنین بخوانید: جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی سال ۹۹

خانه‌های خالی تا پایان شهریور به سازمان امور مالیاتی معرفی می شوند

به گزارش از دنیای اقتصاد:

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم، گفت: تاکنون ۴/ ۱۳ میلیون واحد شناسنامه‌دار و ۵/ ۱میلیون پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال شده است.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: از حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کل کشور تا امروز ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شناسایی و در واقع شناسنامه‌دار شدند که ۴۸ درصد کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود. وی افزود: در این بین مشخص شده که ۵/ ۱ میلیون نفر مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند که برای آنها پیامک ارسال کردیم تا وضعیت سکونت خانه‌های خود را مشخص کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان شهریورماه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی شناسایی‌شده را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم، گفت: مالکان باید با مراجعه به سامانه املاک و اسکان که نشانی آن در پیامک‌ها درج‌شده، وضعیت خانه‌های خود درخصوص سکونت شخصی، اجاره یا خالی بودن آن را اعلام کنند.