بازار سرمایه در روزی که گذشت

آخرین چهارشنبه سبز تابستان ۱۳۹۹

امروز شاخص کل آوری بازار تهران با رشد ۳۹هزار و ۵۰۵ واحد همراه بود و در انتها با عدد یک میلیون و ۷۰۴ هزار به پایان رسید.

گزارش بازار بورس امروز – چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹امروز نماد های فارس، فولاد و فملی بیشترین اور مثبت را بر روی حرکت شاخص داشتند و همچنین نماد های دی ، بگیلان و ذوب پر بیننده ترین نماد های بازار بودند.

سه فولاد، فملی و وبصادر لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به وپارس ، وآیند و وگردش معطوف  بود.
بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی رقم خورد.

امروز از مجموع ۱۹۱۴۰ میلیارد کل ارزش معاملات، ۱۵۴۸۰ میلیارد  تومان خرید توسط حقیقی (۸۱ درصد کل)، ۱۵۲۷۰ میلیارد تومان فروش توسط حقیقی (۸۰ درصد کل)، ۳۶۵۸ میلیارد تومان خرید توسط حقوقی (۱۹ درصد کل) و ۳۸۶۸ میلیارد تومان  فروش توسط حقوقی (۲۰ درصد کل) انجام شد.

امروز ۲۱۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به بازار داشتیم.