• 02191004770
  • info@ihadaf.com
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

گزارش بازار بورس امروز – سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین مهر ۸, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت بازگشت شاخص به کانال یک میلیون و چهارصد هزار واحدی امروز شاخص کل بورس تهران با عقب گرد ۲۳ هزار و ۲۸ واحد روبرو بود و با عدد یک میلیون و ۴۹۲ هزار واحدی به پایان رسید. امروز نماد های فملی، فارس و فولاد...

گزارش بازار بورس امروز – دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین مهر ۷, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت ادامه عرضه بازار  امروز شاخص کل بورس تهران با عقب گرد ۵۴ هزار و ۹۵۵ واحد روبرو بود و با عدد یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحدی به پایان رسید. امروز نماد های فارس، فولاد و فملی بیشترین اثر منفی را بر روی روند...

گزارش بازار بورس امروز – یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین مهر ۶, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت بازار قرمز و پر از عرضه  امروز شاخص کل بورس تهران با عقب گرد ۴۳ هزار و ۳۷۳ واحد روبرو بود و با عدد یک میلیون و ۵۷۲ هزار واحدی به پایان رسید. امروز نماد های فارس، فولاد و فملی بیشترین اثر منفی را بر...

گزارش بازار بورس امروز – شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین مهر ۵, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت شروع هفته ای با تعادل  امروز شاخص کل بورس تهران با رشد ۴ هزار و ۹۶ واحدی روبرو بود و با عدد یک میلیون و ۶۱۵هزار واحدی به پایان رسید. امروز نماد های فارس، تاپیکو و کچاد بیشترین اثر مثبت را بر روی روند...

گزارش بازار بورس امروز – چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین مهر ۲, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت بازار سبز آخرین روز هفته  امروز شاخص کل بورس تهران با رشد ۳۰ هزار و۲۷۱ واحدی روبرو بود و با عدد یک میلیون و ۶۱۱ هزار به پایان رسید. امروز نماد های فارس، فولاد و تاپیکو بیشترین اثر مثبت را بر روی روند شاخص...

گزارش بازار بورس امروز – یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت بازاری قرمز با ورود پول حقیقی  امروز شاخص کل بورس بازار تهران با افت ۴۷ هزار و ۲۴۷ واحد روبرو بود و شاخص کل با عدد یک میلیون و ۶۵۲ هزار به پایان رسید. امروز نماد های فولاد، فارس و فملی بیشترین اثر منفی...

گزارش بازار بورس امروز – شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت بازگشایی پدر خوانده های بازار سرمایه  امروز شاخص کل بازار بورس تهران با افت ۴۶ هزار و دو  واحدی مواجه شد و شاخص کل بورس تهران در این لحظه در ارتفاع یک میلیون و ۶۹۹ واحد قرار گرفت. امروز نماد های شتران، شپنا و...

گزارش بازار بورس امروز – چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین شهریور ۲۶, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت آخرین چهارشنبه سبز تابستان ۱۳۹۹ امروز شاخص کل آوری بازار تهران با رشد ۳۹هزار و ۵۰۵ واحد همراه بود و در انتها با عدد یک میلیون و ۷۰۴ هزار به پایان رسید. امروز نماد های فارس، فولاد و فملی بیشترین اور مثبت را بر...

گزارش بازار بورس امروز – سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین شهریور ۲۵, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی گذشت بازاری مملو از خریدار  امروز شاخص کل بازار بورس تهران با رشد ۵۶ هزار و ۹۷۲ واحد روبرو بود و شاخص کل بورس با عدد یک میلیون و ۶۶۴ هزار به پایان رسید. نماد های تاپیکو، فارس و فولاد بیشترین اثر مثبت را بر روی...

گزارش بازار بورس امروز – یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین شهریور ۲۳, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت تعادل نسبی در بازار  امروز شاخص بورس بازار تهران با کاهش ۵ هزار و ۵۶۳ واحدی روبرو بود و در پایان معاملات با عدد یک میلیون و ۵۷۸ هزار به پایان رسید. امروز نماد های کگل، فارس و فولاد بیشترین اثر مثبت را بر...

گزارش بازار بورس امروز – شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت اول هفته ای سبز و ورود پول به بازار  امروز شاخص بورس بازار تهران با رشد ۲۷ هزار و ۴۶۶ واحد روبرو بود و در پایان معاملات با عدد یک میلیون و ۵۸۳ هزار به پایان رسید. امروز نماد های فارس، فولاد و فملی...

گزارش بازار بورس امروز – چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۹

مریم شهبازین شهریور ۱۹, ۱۳۹۹

بازار سرمایه در روزی که گذشت تلاش بازار برای تعادل  امروز شاخص کل بازار بورس تهران با افت ۱۳هزار و ۶۹۵ واحد همراه بود و شاخص کل بورس تهران با عدد یک میلیون و ۵۵۶ هزار به پایان رسید. امروز نماد های کگل و پارس بیشترین اثر مثبت و نماد...