بانک مرکزی طی اطلاعیه ای از کاهش نرخ سود بازار بین بانکی در آبان ماه‌ خبر داد و گفت: با انجام عملیات بازار باز برای ۴ مرتبه در آبان ماه سال جاری، از تاریخ ۸ تا ۲۹ آبان ماه شاهد کاهش نرخ سود بازار بین بانکی بوده ایم و نرخ سود بین بانکی از ۲۳.۲ درصد به ۲۰.۷ درصد رسیده است.

نرخ سود بین بانکی طی روندی کاهشی در آبان ماه به ۲۰.۷ درصد رسید

براساس اطلاعیه بانک مرکزی، در آبان‌ امسال با هدف تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی، چهار مرتبه عملیات بازار باز انجام شد که به دنبال آن نرخ سود بازار بین بانکی‌ طی روندی نزولی، از ۲۳.۲ به ۲۱.۶ درصد رسیده است. گفته می شود عملیات بازار باز در هفته‌ های آتی به گونه‌ ای می شود که نرخ سود بازار به نرخ سود سیاستی نزدیک ‌تر و نوسانات محدودتر شود.

همچنین بخوانید: موافقت بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه موسسه اعتباری غیربانکی ملل

در آبان‌ ماه سال جاری طی ۸ روز، چهار بانک برای دریافت اعتبار قاعده‌ مند در نرخ سقف دالان (۲۲ درصد) به بانک مرکزی مراجعه کردند که مبالغ درخواستی در همان روز در قالب توافق بازخرید به بانک‌ های متقاضی پرداخت شد.

اعتبارگیری این بانک ‌ها حدود ۹.۴ هزار میلیارد تومان بوده و مانده آن در پایان ماه بالغ بر ۱.۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ضمن اینکه کل مانده تزریق ذخایر بانک مرکزی با توافق بازخرید در بازار بین ‌بانکی در پایان آبان ماه، ۷.۴ هزار میلیارد تومان بوده است

عملیات اول به صورت خرید قطعی اوراق بدهی دولتی بوده که طی آن ۱.۱ هزار میلیارد تومان اوراق از دو بانک خریداری شده است. سه عملیات بعدی نیز در قالب توافق بازخرید انجام شده که حجم معاملات در آنها  ۹۸۰، ۲۰۶ و ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

کل معاملات مربوط به عملیات بازار باز با استفاده از توافق بازخرید در حدود ۷.۲ هزار میلیارد تومان با سررسید ۱۴ روزه بود که مانده آن در پایان آبان‌ ۶.۲ هزار میلیارد تومان است.