با توجه به اهمیت چک در معاملات، استفاده درست و نگهداری از آن اهمیت زیادی دارد و اگر دسته چک بصورت کامل و برگه ای از چک گم بشود باید سریعا مفقودی را اعلام و از صادر کننده بخواهید تا دستور عدم پرداخت چک را صادر کند. اما مراحل جدیدی برای اعلام مفقودی چک در نظر گرفته شده که در ادامه می توانید با چگونگی اعلام مفقودی چک در روش جدید آشنا شوید:

نحوه ی اعلام مفقودی چک

ممکن است بسیاری از افراد در مورد چگونگی اعلام مفقودی چک اطلاعات کافی نداشته باشند که توصیه می کنم این مطلب را تا آخر بخوانند.

بعد از مفقود شدن چک، اولین کاری صاحب چک باید انجام دهد این است که مطابق با ماده ۱۴ قانون چک، از بانک صادر کننده چک تقاضا کند تا دستور عدم پرداخت چک را صادر کند.

براساس ماده ۱۴ قانون چک، صادر کننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می ‌تواند با دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

با این کار، بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می کند و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می ‌کند. دارنده چک می ‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت را داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده باشد در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.

دستور عدم پرداخت به بانک در فرم مخصوص بانکی نوشته می ‌شود و بانک به مدت یک هفته حساب را مسدود می ‌کند که در این مدت صادر کننده چک باید به مراجع قضایی مراجعه کند و پس از اعلام دستور عدم پرداخت به بانک صادر کننده چک باید به مرجع قضایی برود و پس از تشکیل پرونده گواهی مربوط به مفقودی چک را از مرجع قضایی دریافت کند.

مرجع قضایی صالح برای اعلام مفقودی چک تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال شورای حل اختلاف است و بیش از این مبلغ باید به دادسرا مراجعه کرد، اما در صورت سرقت یا جعل چک باید به دادسرا رفت، زیرا شورای حل اختلاف تنها مربوط به زمانی است که چک گم شده باشد.

پس از آنکه صاحب چک به مرجع قضایی مراجعه کرد این مرجع گواهی را به صاحب چک می‌ دهد او باید حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی دریافتی از مرجع قضایی را به بانک بدهد و در صورت انجام ندادن این کار بانک پس از گذشت یک هفته چک را پرداخت می‌کند.

البته بعد از ارائه گواهی اعلام مفقودی به بانک، بانک موظف است چک را تا زمان تعیین و تکلیف پرونده نزد خود نگه دارد و از پرداخت این وجه خودداری کند و در صورتی که دادگاه مفقود بودن چک را احراز کند ممکن است چک مفقود شده ابطال شود.

همچنین بدانید: اجرای قانون جدید استفاده از چک از اواخر آذر ماه

منبع: خبرگزاری برنا