به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی بیش از ۲ میلیون نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد اسامی افراد منتخب واجد شرایط تا ۲۰ مرداد مشخص می شود و پرداخت وام ودیعه مسکن از طریق ۱۹ بانک و موسسه اعتباری انجام می گیرد.

۱۹ بانک و موسسه اعتباری وام ودیعه مسکن مستاجران را پرداخت می کنند

با توجه به تعداد بالای متقاضیان وام ودیعه مسکن اولویت با افرادی است که به حمایت دولت نیاز دارند و تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد هستند. اسامی واجدین شرایط استفاده از وام ودیعه مسکن تا قبل از ۲۰ مرداد مشخص می شود تا بتوانند با مراجعه به ۱۹ بانک و موسسه اعتباری از تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شوند.

برای دریافت وام ودیعه مسکن، ۱۹ بانک و موسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی معرفی شده و در روزهای آینده بطور دقیق مشخص می شود که هر بانک در هر شعبه و هر استان چه مقدار سهمیه دارد تا افراد واجد شرایط از سوی وزارت راه و شهرسازی به این بانک ها معرفی و از تسهیلات وام ودیعه مسکن برخوردار شوند.

 بیشتر بدانید: جزئیات جدید وام ودیعه مسکن مستاجران/ وام به مستاجر داده می شود نه موجر