بعد از اصلاح شاخص بوس و ایجاد نگرانی بین سهامداران، اقداماتی به منظور حمایت از بورس مطرح شد، که یکی از آنها تخصیص ۱ درصدی از منابع صندوق توسعه ملی می باشد که امروز به تصویب رسید. ورود بانکها به بازار سرمایه، طرح دیگری است که با هدف حمایت از بورس شکل گرفته و مصوبه آن برای اجرا آماده است.

ورود بانکها به بورس

بسیاری از کارشناسان معتقدند که ورود بانک ‌ها به بازار سرمایه می تواند به ساماندهی وضعیت بورس کمک کند اما از طرفی هم ممکن است موجب ایجاد تورم و کاهش تسهیلات بانک ها شود.

ابوالقاسم آقا دوست یکی از کارشناسان بازار سرمایه در مورد اجرای مصوبه ورود بانکها به بازار سرمایه گفت: کیفیت اجرای مصوبه ورود بانک ها به بورس از اهمیت زیادی برخوردار است و به دلیل برخورداری بانک ‌ها از منابع مختلف، می تواند مزایایی را به دنبال داشته باشد.

آقا دوست در ادامه در مورد اینکه چرا در بازار سرمایه از سهم های بزرگ حمایت می شود گفت: سهم های بزرگ اساس بازار را تشکیل می دهند، بنیان خوبی دارند و اکثرا صادرات محور هستند و به دلیل اعتقادی که به این سهام وجود دارد از آنها حمایت می شود، به ویژه اگر در شرایط هیجانی فروش از سهام بزرگ حمایت نشود، کل بازار تحت تاثیر قرار می گیرد.

به گفته آقا دوست، سهام خرد به اندازه کافی رشد داشته اند و با وجود اینکه وزن کمی در بازار دارند، راه خود را پیدا می ‌کنند.

او در ادامه حمایت از بازار سرمایه را لازمه بورس دانست و گفت با توجه به هیجانی که در بورس وجود دارد، همه کشورها از بازار سرمایه حمایت می کنند. بازار سرمایه در زمان هایی که اصلاح بیش از اندازه صورت بگیرد باید مورد حمایت قرار بگیرد و نمی‌توان کل بازار را به مکانیسم عرضه و تقاضا سپرد. ضمن اینکه تاکنون حمایت از بازار بورس نتایج مثبتی را به دنبال داشته است.

ابوالقاسم آقا دوست بهترین روش برای حمایت از بازار سرمایه را حمایت حقوقی‌ های بزرگ و شرکت ‌های سرمایه‌ گذاری بزرگ دانست که با خرید سهم در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالا بازارگردانی می کنند. اما این بازار گردانی نباید به گونه ای باشد که منجر به نوسان گیری شود و در پایان ضمن اشاره  به اهمیت کیفیت اجرای مصوبه ورود بانک ‌ها به بازار سرمایه، به دلیل برخورداری بانک ها از منابع مختلف، پیامدهای مثبتی را برای این طرح پیش بینی کرد.