با توجه به رابطه موثری که در سال جاری بین دولت و بازار سرمایه شکل گرفت، معاون سازمان برنامه و بودجه از ادامه واگذاری سهام دولتی تا سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت براساس سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ دولت باید سهام خود را در شرکت ‌ها واگذار کند.

واگذاری سهام دولتی ادامه دارد

به گفته حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه، براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ دولت موظف به واگذاری سهام خود در شرکت ها می باشد و واگذاری سهم دولتی باعث پر رنگ شدن رابطه دولت و بازار سرمایه می شود. در سال جاری نیز با اوراق و سهام دولتی که در بازار منتشر شد، بین دولت و بازازر سرمایه رابطه رو به گسترشی شکل گرفت که و این رابطه ادامه دار خواهد بود و واگذاری سهام دولتی تا سال ۱۴۰۰ ادامه دارد.

 همچنین بخوانید: خبرهای خوب معاون وزیر صنعت برای بازار سرمایه