سود شرکت های تابعه هلدینگ شستا از جمله سود سیتا از طریق سامانه سجام واریز می شود. به گفته مدیر عامل شرکت شستا، سود تقسیمی هر سهم سیتا برای ۴ میلیون سهامدار آن از طریق سجام پرداخت می شود.

سود سیتا از طریق سامانه سجام واریز می شود

محمد رضوانی فر مدیر عامل شستا ضمن اشاره به مشارکت چشمگیر افراد حقیقی در بورس و همچنین افزایش سهامداران سهام مختلف از جمله سیتا، با ارسال نامه ای خواستار پرداخت سود تقسیمی شرکت های تابعه شستا از طریق سامانه سجام شد.

مزایای پرداخت سود از طریق سامانه سجام

اجرای طرح پرداخت سود تقسیمی از طریق سامانه سجام، مزایایی را به همراه دارد که از جمله آنها می توان به :

  • واریز به موقع وجه به حساب اشخاص بدون نیاز به مراجعه به بانک
  • وجود اطلاعات و مشخصات کامل‌ تر اشخاص در سامانه سجام
  • کاهش حجم فعالیت بخش امور مالی و سهامداری شرکت‌ های تابعه
  • مرتفع شدن بندهای مربوط به رعایت مقررات سازمان بورس درخصوص پرداخت سود به سهامداران در صورت ‌های مالی شرکت ‌ها

 همچنین بخوانید: پاسخ به سود سهام dps شرکت ها حداکثر کی به سهامداران پرداخت میشود؟