در فرآیند ثبت نام طرح مسکن ملی که از اواسط سال گذشته آغاز شده، تکمیل مدارک و واریز مبلغ ۴۰ میلون تومان تا تاریخ ۲۵ مرداد الزامی است و عدم تکمیل مدارک به منزله انصراف از این طرح می باشد.

آخرین مهلت برای واریز وجه ۴۰ میلیون تومانی طرح مسکن ملی تهران، ۲۵ مرداد می باشد.

به گفته محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، عدم واریز وجه تا قبل از تاریخ ۲۵ مرداد به منزله انصراف از تقاضای مسکن ملی است و از متقاضیان در خواست می شود هرچه سریعتر تا تاریخ ۱۵ برای تکمیل مدارک از طریق سامانه tem.mrud.ir اقدام کنند و برای واریز مبلغ ۴۰ میلیون تومانی تا ۲۵ مرداد آمادگی داشته باشند.

بنابراین افرادی که نام آنها در طرح ملی مسکن تهران تایید شده تا ۲۵ مرداد فرصت دارند با واریز مبلغ ۴۰ ملیون تومان به حساب بانک مسکنی که افتتاح کرده اند در این طرح شرکت کنند در غیر صورت اسامی آنها حذف می شود.

 همچنین بخوانید: جزئیات ساخت مسکن کارگری در شهرک های صنعتی با حذف قیمت زمین برای کارگران