بر اساس قانون بودجه سال ۹۹، خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و یا بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی سالیانه می شوند و صاحبان آنها تا پایان بهمن ماه فرصت دارند، مالیات سالانه پرداخت کنند.

صاحبان خودروهای ۷۰۰ میلیونی و بیشتر باید مالیات پرداخت کنند و ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد حساب می شود

قانون بودجه سال جاری، خودروهای با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان یا بیشتر را مشمول مالیات بر دارایی سالانه کرده و همه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به پرداخت مالیات سالیانه برای خودروهای مشمول تحت تملک و افراد تحت تکفل تا پایان بهمن ماه می باشند و بر این اساس، اقداماتی نظیر تعویض پلاک خودرو ها و یا ثبت نقل و انتقال املاکی که با وضع مالیات مرتبط است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال از جمله مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره غیر قانونی و ممنوع است.

در پی تصویب این قانون، اطلاعات مورد نیاز از سوی نیروی انتظامی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و سازمان امور مالیاتی موظف است ارزش روز تا پایان خرداد ۹۹ را تعیین و طی آیین نامه ای اطلاع رسانی کند. در حال حاضر آیین نامه های این احکام، تدوین شده و در مرحله تنظیم و ابلاغ قرار دارد.

مالیات خودرو شامل چه خودروهایی نمی شود؟

در این طرح، معافیت مالیات خودرو شامل خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی (وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی، شهرداری ‌ها و بنیادها و نهادها)، خودرو های در سال تملک، خودرو های وارد شده پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی، خودرو های تولید شده و مونتاژ داخل پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده می شود

 همچنین بخوانید: دارا سوم شامل گروه خودرویی و فلزی، آذر ماه عرضه میشود