به گفته مدیر عامل شرکت بورس تهران، عرضه سهام عدالت در بازار عادی متوقف شده و دیگر سهام عدالت در بازار عادی عرضه نمی شود. عرضه سهام عدالت در گذشته به میزان کمی عرضه می شد اما در حال حاضر ممنوع شده و کارگزاران در بازار عادی مجاز به فروش سهام عدالت نیستند.

مدیر عامل شرکت بورس تهران از توقف عرضه سهام عدالت در بازار عادی خبر داد

علی صحرایی مدیر عامل شرکت بورس تهران از ممنوع شدن عرضه سهام عدالت در بازار عادی خبر داد و گفت: پیش از این عرضه سهام عدالت به میزان کم عرضه می شد، اما حالا متوقف شده و از این به بعد کارگزاران نمی توانند در بازار عادی سهام عدالت را بفروشند.

صحرایی در ادامه از خرید سهام عدالت در نماد دوم و بازار بلوک توسط حقوقی ها و بانک ها خبر داد.

 همچنین بخوانید: سود سهام عدالت بعد از آزادسازی چگونه پرداخت می شود؟