دو سهم دیگر برای عرضه اولیه معرفی شدند: کربن سیمرغ و شیمیایی رازی. به گفته جلال امانی مدیر عامل سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی، شرکت های کربن سیمرغ و شیمیایی رازی تا پایان سال ۹۹ سهام خود را در بورس عرضه می کنند.

عرضه اولیه کربن سیمرغ و شیمیایی رازی در بورس

بعد از تشکیل هلدینگ ها برای مدیریت منابع مالی توسط یک هسته حرفه ای، ورود سهام شرکت های با ارزش در بورس، مورد توجه قرار گرفت که یزد تایر (پیزد) یکی از این عرضه اولیه ها بود.

امانی مدیر عامل سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی در این باره گفت: عرضه دو شرکت کربن سیمرغ و شیمیایی رازی تا پایان سال انجام می شود. در سال جدید عرضه اولیه های بسیاری در زمینه هلدینگ ها خواهیم داشت که توسعه و تکمیل زیر ساخت های آنها در حال انجام است و بعد از تکمیل فرایند، برنامه های مربوطه به عرضه آنها را نیز اعلام می کنیم.

به گفته امانی برنامه های توسعه هلدینگ رازی در سال جاری در دو بخش مطرح می شوند:

  • بخش تکمیل سازوکار هلدینگی؛ که در آن اصلاح ساختار سرمایه هلدینگ و شرکت های سرمایه پذیر وابسته به آن مطرح است.
  • آماده سازی شرکت های سرمایه پذیر برای عرضه سهام در بازار بورس

که شرکت های کربن سیمرغ و شیمیایی رازی نیز بر این اساس سهام خود را وارد بازار سرمایه می کنند.

 در مورد عرضه بزرگترین هلدینگ سیمان کشور بخوانید: عرضه اولیه (سیتا) در راه بورس