شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات با نماد وسپهر تصمیم دارد روز یکشنبه ۳۰ شهریور، ۲۰ درصد از سهام خود را بصورت عرضه اولیه بازار بورس کند. در جریان عرضه اولیه سپهر صادرات هر فرد مجاز به خرید حداکثر ۱۱۰۰ سهم وسپهر در محدوده قیمت ۹۵۰ تا ۱۰۱۰ تومان می باشد که به ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان نقدینگی نیاز دارد.

عرضه اولیه گروه مالی سپهر صادرات

عرضه اولیه سپهر به عنوان آخرین عرضه اولیه شهریور ۹۹، مربوط به شرکت سرمایه‌ گذاری گروه مالی سپهر صادرات است که روز یکشنبه هفته آینده ۲۰ درصد از سهام خود (معادل ۶ میلیارد سهم) را عرضه اولیه می کند.

حداکثر ۱۱۰۰ سهم از عرضه اولیه وسپهر در محدوده قیمت ۹۵۰ تا ۱۰۱۰ برای هر فرد در نظر گرفته شده اما پیش بینی می شود که در صورت مشارکت بالا تعداد کمتری از مقدار تعیین شده به هر فرد برسد. (۹۰۰ تا ۱۰۸۰ سهم که به ۹۱۳ هزار تا ۱ میلیون و ۹۶ هزار تومان نقدینگی نیاز دارد.)

جزئیات عرضه اولیه وسپهر (شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات)

تاریخ عرضه اولیه وسپهر: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه سپهر صادرات: ساعت ۱۳ تا ۱۷

دامنه قیمت عرضه اولیه وسپهر: ۹۵۰ تا ۱۰۱۰ تومان

حداکثر سهمیه هر فرد در عرضه اولیه وسپهر: ۱۱۰۰ سهم

پیش بینی می شود در صورت استقبال ۵ تا ۶ میلیون نفر، ۹۰۰ تا ۱۰۸۰ سهم به هر کد بورسی برسد که برای این تعداد به ۹۱۳ هزار تومان تا ۱ میلیون و ۹۶ هزار تومان نقدینگی نیاز است.

 همچنین بخوانید: زمان عرضه اولیه “ستبران” فقط برای دو گروه از سهامداران

عرضه اولیه وسپهر