عرضه اولیه وسپهر (شرکت مالی سپهر صادرات) ۵۰ درصد از سهام (مفاخر) شرکت فرابورسی توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و ۱۳.۶ درصد سهام ثمسکن (شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن) را خریداری نموده است.

وسپهر (شرکت مالی سپهر صادرات) مالک بخشی از سهام مفاخر و ثمسکن می باشد

شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات که فردا سهام خود را بصورت عرضه اولیه وارد بازار بورس می کند، از خرید سهام دو نماد مفاخر و ثمسکن خبر داد و گفت ۵۰ درصد (معادل ۸۵ میلیون) از سهام شرکت فرابورسی توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) را به قیمت پایه ۴۶۳۱ تومان و ۱۳.۶ درصد ( معادل ۷۴۷ میلیون و ۹۰۰ هزار سهم) از سهام شرکت بورسی گروه سرمایه گذاری مسکن (ثمسکن) را به قیمت پایه ۱۲۵۷ در مرداد ماه خریداری نموده است.

 در مورد جزئیات عرضه اولیه وسپهر/ نقدینگی مورد نیاز و ساعت ثبت سفارش بیشتر بدانید