با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری وبوعلی (شرکت سرمایه ‌گذاری بوعلی) بصورت حسابرسی نشده، مشخص شد که این شرکت با سرمایه ۱۶۰۰ میلیارد ریالی، طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور امسال، سهام چند شرکت بورسی را معامله کرد و در جریان واگذاری ‌های خود، سود ۲۱۲ میلیاردی بدست آورد.

وبوعلی (شرکت سرمایه ‌گذاری بوعلی)، با واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی با قیمت تمام شده ۳۹ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال به مبلغ ۲۵۱ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال، به سود ۲۱۲ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریالی دست یافت.

وبوعلی طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را به مبلغ ۱۰۶۰ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریال خریداری کرد و با واگذاری آن به  ۲۱۲ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال سود دست یافت.

شرکت سرمایه‌ گذاری بوعلی با نماد وبوعلی در بورس، با انتشار عملکرد یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور اعلام کرد، طی این یکماه، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با قیمت تمام شده ۵ هزار و ۸۶۳ میلیارد و ۷۴۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد و ۳۹ میلیون ریال وارد پرتفوی خود کرده بود که با افزایش قیمت تمام شده سهام بورسی این شرکت، ارزش بازار شرکت سرمایه ‌گذاری بوعلی نیز افزایش یافت.

 همچنین بخوانید: برنامه افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی “غگرجی” از محل سود انباشته