گروه پتروشیمی سرمایه ‌گذاری ایرانیان با نماد پترول در بورس، طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور با فروش سهام چند شرکت بورسی، سود ۱۰۰۰ و ۲۱۸ میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریالی کسب کرد.

پترول با واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی با قیمت تمام شده معادل ۱۱۹ میلیارد و ۷۱۹ میلیون ریال به مبلغ هزار و ۳۳۸ میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال به سود هزار و ۲۱۸ میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریالی رسید.

پترول با ۲۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال سرمایه، ضمن انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌ گذاری ‌های گروه پتروشیمی سرمایه ‌گذاری ایرانیان در دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور بصورت حسابرسی نشده ، اعلام کرد در ابتدای این دوره ۱ ماهه، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با قیمت تمام شده ۱۴ هزار و ۹۳۳ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۷۹ هزار و ۸۳۹ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال را در سبد سهام خود داشته است و در این دوره ۱ ماهه سهام هیچ شرکت بورسی را نخریده است.

قیمت تمام شده سهام بورسی پتروشیمی سرمایه ‌گذاری ایرانیان، در این مدت با کاهش ۱۱۹ میلیارد و ۷۱۹ میلیون ریال به ۱۴ هزار و ۸۱۴ میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال رسید. ارزش بازار پترول نیز با کاهش ۹ هزار و ۲۵۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال معادل ۱۷۰ هزار و ۵۸۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال تعیین شد.

 همچنین بخوانید: شرکت سرمایه‌ گذاری بوعلی طی یکماه ۲۱۲ میلیارد ریال سود کسب کرد