غصینو (شرکت صنعتی مینو) با ۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال سرمایه، علاوه بر انتشار صورت ‌های مالی ۳ ماهه دوره مالی منتهی به اسفند سال جاری (به صورت حسابرسی نشده) سود هر سهم غصینو را ۸۹ تومان اعلام کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته هزار و ۱۱۹ درصد در هر سهم افزایش داشته است.

۸۹ تومان به عنوان سود غصینو در نظر گرفته شد

شرکت صنعتی مینو برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹، سود هر سهم غصینو را ۸۹ تومان در نظر گرفت. سود غصینو به نسبت دوره مشابه سال گذشته هزار و ۱۱۹ درصددر هر سهم افزایش داشته است. (سود هر سهم غصینو در سال گذشته ۶۹ ریال بود)

سود خالص شرکت صنعتی مینو در دوره یاد شده، ۳ هزار و ۸۷۱ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریال بوده که ۸۹ تومان سود برای هر سهم خود در نظر گرفته است.

این در حالی است که در دوره ۳ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ سود خالص غصینو ۲۹۸ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال و سود هر سهم آن ۶۹ ریال بود.

 همچنین بخوانید: رشد ۱۶ درصدی سود واریزی شرکت های موجود در پرتفوی سهام عدالت