شرکت لیزینگ ایرانیان با انتشار صورت ‌های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی شده، از تقسیم سود سهام لیزیگ ایرانیان خبر داد و سود سهام لیزینگ ایرانیان را ۲۲ تومان به ازای هر سهم وایران اعلام کرد که در مقایسه با دوره مالی سال گذشته ۵۹ درصد افزایش داشته است. زمان پرداخت سود لیزینگ ایرانیان بزودی اعلام می شود.

سود سهام لیزینگ ایرانیان ۲۲ تومان اعلام شد

شرکت لیزینگ ایرانیان با سرمایه هزار میلیارد ریالی، ضمن انتشار صورت ‌های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی شده، از سود خالص ۲۲۱ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریالی و سود تقسیمی ۲۲ تومانی سهام لیزینگ ایرانیان خبر داد.

سود سهام لیزینگ ایرانیان در دوره مشابه سال گذشته ۱۴ تومان اعلام شده بود که حاکی از افزایشی بودن سود سهام وایران در سال جاری می باشد.

برای دریافت سود لیزینگ ایرانیان منتظر اطلاع رسانی سایت هدف باشید.

سهامداران دتماد بخوانند: افزایش چشمگیر سود دتماد (شرکت مواد اولیه داروپخش)