شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه، پس از انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه، ۱۴۸ تومان سود برای هر سهم خود در نظر گرفت که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، سود آن ۱۱۷ درصد در هر سهم افزایش داشته است.

سود سهام پتروشیمی خلیج فارس

با انتشار صورت های مالی فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹ (بصورت حسابرسی نشده) سود خالص شرکت پتروشیمی خلیج فارس ۲۱۳ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال و سود تقسیمی فارس ۱۴۸ تومان تعیین شد. پتروشیمی خلیج فارس همچنین، سود انباشته پایان دوره را با افزایش ۳۳ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۱۹۲ هزار و ۹۲۱ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال اعلام کرد.

فارس در دوره مشابه سال گذشته بصورت حسابرسی شده، سود هر سهم فارس را ۶۸ تومان و سود خالص فارس را ۹۸ هزار و ۶۰۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال تعیین کرده بود که نشان می دهد در سال جاری سود آن ۱۱۷ درصد افزایش داشته است.

این شرکت همچنین طی این دوره، با واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی با بهای تمام شده ۱۷ هزار و ۸۸۶ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال به مبلغ معادل ۹۳ هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال، سودی برابر با ۷۵ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۵۷۱ میلیون ریال بدست آورد.

 همچنین بخوانید: قیمت سهم بعد از تقسیم سود چه تغییری می کند و چگونه محاسبه می شود؟