شرکت رایان هم افزا با انتشار اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹، از سود انباشته ۶۷۵ میلیارد ریالی این شرکت خبر داد و اعلام کرد سود هر سهم رافزا ۳۲۳ تومان می باشد.

سود سهام رافزا ۳۲۳ تومان تعیین شد

در گزارشی که از فعالیت های ۶ ماهه رافزا منتشر شده، سود انباشته شرکت رایان هم افزا ۶۷۵ میلیارد ریال و سود سهام رافزا ۳۲۳ تومان اعلام شد.

این شرکت همچنین با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریالی از سود عملیاتی ۷۳۳ میلیارد ریالی و سود خالص ۶۴۶ میلیارد ریالی خبر داد.

در جمع بندی که از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت ریااین هم افزا برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ ارائه شده، دریافت تسهیلات ۲۵۰ میلیارد ریالی پیش بینی شده است.

رافزا درآمد های اشاره شده را از سود سپرده بانکی و سود سپرده صندوق های سرمایه گذاری دانست و  گفت موضوع درآمد دیگری وجود ندارد، که این مورد از برنامه های با اهمیت شرکت برای ۶ ماهه دوم و باقی مانده سال مالی جاری می باشد.

همچنین بخوانید: سود سهام dps شرکت ها حداکثر کی به سهامداران پرداخت میشود؟