شرکت بیسکویت گرجی با نماد غگرجی در بورس، با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ بصورت حسابرسی شده سود سهام غگرجی را ۱۴۵ تومان اعلام کرد. در مورد نحوه دریافت سود غگرجی هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست.

سود سهام بیسکوئیت گرجی (غگرجی) افزایشی بود

شرکت بیسکویت گرجی با ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه، ضمن انتشار صورت‌ های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی شده، از سود خالص ۳۵۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریالی خبر داد و سود سهام غگرجی را ۱۴۰ تومان به ازای هر سهم تعیین کرد.

لازم به ذکر است که سود سهام شرکت بیسکوئیت گرجی طی دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ بصورت حسابرسی شده، ۸۲ تومان تعیین شده بود.

در گزارش حسابرسی شده غگرجی، نسبت به گزارش حسابرسی نشده آن در دوره یاد شده، سود هر سهم ۲۳ تومان افزایش یافته است.

شرکت بیسکویت گرجی دلیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱  شهریور ۹۹ را چنین بیان کرد:

(میانگین موزون سهام باتوجه به افزایش سرمایه ثبت شده در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ به تعداد ۲۵۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۲۸۰ است. اختلاف بهای تمام شده با حسابرسی نشده به دلیل تغییر طبقه‌بندی در حساب سایر هزینه ها است.)

همچنین بخوانید: سود تقسیمی وایران/ سود سهام لیزینگ ایرانیان ۲۲ تومان اعلام شد