شرکت بورسی بیمه پاسارگاد با نماد بپاس برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور، ۱۰۳ تومان سود برای هر سهم خود در نظر گرفت. سود سهام بپاس نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷۹۹ درصد در هر سهم افزایش داشته است.

سود سهام بپاس با ۷۹۹ درصد افزایش، ۱۰۳ تومان اعلام شد

با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی نشده شرکت بیمه پاسارگاد ، سود خالص بپاس ۱۰ هزار و ۵۵۲ میلیارد و ۲۰۲ میلیون ریال و سود تقسیمی بپاس ۱۰۳ تومان اعلام شد. در دوره مشابه سال گذشته سود هر سهم بپاس ۱۱۵ درصد اعلام شده بود که از افزایش ۷۹۹ درصدی سود امسال خبر می دهد.

این شرکت با سرمایه ۱۰ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریالی، سود انباشته پایان دوره را با افزایش ۵۶۰ درصد نسبت به دوره مشابه گذشته، مبلغ ۹  هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال اعلام کرده است.

 همچنین بخوانید: شستا تاریخ پرداخت سود تقسیمی سهامداران را اعلام کرد