نماد ددام متعلق به شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس، برای دوره مالی ۶ ماهه از افزابش ۸۵ درصدی سود انباشته و در نظر گرفتن ۲۹ تومان سود برای هر سهم داروسازی زاگرس فارمد پارس خبر داد. زمان پرداخت سود ددام هنوز مشخص نیست.

سود داروسازی زاگرس برای هر سهم ۲۹ تومان اعلام شد

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس با انتشار اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹، از رشد ۵۲ درصدی سود عملیاتی خود خبر داد و اعلام کرد سود تقسیمی داروسازی زاگرس برای هر سهم ۲۹ تومان می باشد. همچنین سود خالص داروسازی زاگرس با ۲۹ درصد رشد به ۲۶۷ میلیارد ریال رسیده است.

گفته می شود، تولید و فروش محصولات تقویت برند و افزایش سهم بازار محصولات انسانی بیمارستانی از جمله اهداف و راهبردهای آتی مدیریت ددام می باشد.

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس در نظر دارد با توسعه محصولات دامپزشکی در حوزه های تولید محصولات جدید و افزایش صادرات و همکاری با شرکت های توزیع در جهت تسهیم بهتر منافع و کمک به کاهش دوره وصول مطالبات گام بردارد.

همچنین در برآوردی که از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی ددام صورت گرفته، مشخص شده که در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹، اقدام به تسویه تسهیلاتی می کند که سررسید آن در دوره مذکور است و معادل تسهیلات تسویه شده، اخذ تسهیلات انجام می شود. از جمله های برنامه های مهم این شرکت، اهتمام بر تولید اقلام پیش بینی شده اعلام شده است.

همچنین بدانید: شایعه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو تکذیب شد