شرکت صنایع کاغذ پارس با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان امسال، مبلغ سود چکاپا را ۱۸ ریال اعلام کرد. سود چکاپا ۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۲ درصد در هر سهم کاهش داشته است.

سود تقسیمی چکاپا ۱۸ ریال اعلام شد

چکاپا (گروه صنایع کاغذ پارس) با ۲ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال سرمایه، ضمن انتشار صورت های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان بصورت حسابرسی شده، سود هر سهم چکاپا را ۱۸ ریال تعیین کرد. سود خالص این شرکت در دوره یاد شده ۴۳۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون ریال براورد شده است.

در دوره مشابه سال گذشته مبلغ سود چکاپا ۳۱ ریال تعیین شده بود که حاکی از کاهش ۴۲ درصدی سود سهام این شرکت در سال ۹۹ می باشد.

 همچنین بخوانید: سود سهام عدالت بعد از آزادسازی چگونه پرداخت می شود؟