میزان سود شستا در سال مالی منتهی به پایان خرداد امسال، ۲۴۱ تومان بر هر سهم در نظر گرفته شد. نماد شستا با مجموع درآمد عملیاتی ۱۹۵۱۶.۳ میلیارد تومانی در سال مالی منتهی به ۳۰ خرداد ۹۹، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۸۴ درصد رشد داشته است.

سود تقسیمی شستا ۲۴۱ تومان اعلام شد

شرکت سرمایه گذاری شستا با ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه، به ازای هر سهم شستا، ۲۴۱ تومان سود تعیین کرد. سود خالص شرکت سرمایه گذاری شستا در سال مالی منتهی به پایان خرداد، معادل ۱۹۲۸۲.۵ میلیارد تومان بوده که ۳۲۷ درصد بیشتر از سال گذشته می باشد.

درآمد عملیاتی شستا در سال مالی منتهی به پایان خرداد ۹۹ مجموعا ۱۹۵۱۶.۳ میلیارد تومان بوده که ۲۸۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. سود حاصل از فروش سرمایه ‌گذاری برای شستا در سال مالی زمان تعیین شده، برابر با ۷۷۶۱.۹ میلیارد تومان بوده است.

 همچنین بخوانید: افزایش ۱۱۹ درصدی سود هر سهم تاپیکو