شرکت سرمایه‌ گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان با انتشار صورت‌ های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، از سود تقسیمی سدبیر خبر داد و گفت ۲۶۹ تومان برای هر سهم سدبیر در نظر گرفته شده که نسبت به دوره مشابه گذشته ۶۰۴ درصد در هر سهم افزایش داشته است. برای دریافت سود سدبیر منتظر خبرهای تکمیلی باشید.

سود ۲۶۹ تومانی هر سهم سدبیر/۶۰۴ درصد افزایش در هر سهم

شرکت سرمایه ‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان با ۲۵۰ میلیارد ریال سرمایه، ضمن انتشار صورت ‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، از سود خالص ۶۷۴ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریالی و سود تقسیمی ۲۶۹ تومانی سدبیر خبر داد.

سود سدبیر در دوره مشابه گذشته ۳۸ تومان برای هر سهم تعیین شده بود که حاکی از افزایش ۶۰۴ درصدی سود سدبیر در هر سهم می باشد.

سود انباشته پایان دوره سدبیر نیز ۸۷۱ میلیارد و ۵۵۶ میلیون ریال اعلام شده که نسبت به دوره مشابه گذشته، ۷۳۴ درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است که سدبیر با واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی با قیمت تمام شده هزار و ۲۰۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال به مبلغ معادل هزار و ۷۸۳ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال، سودی برابر با ۵۷۴ میلیارد و ۱۳ میلیون ریال بدست آورده است.

همچنین بدانید: افزایش سرمایه غچین از محل سود انباشته خبری خوب برای سهامداران این شرکت