با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه تبرک در روز گذشته، سود خالص هر سهم تبرک ۴۴ تومان و سود تقسیمی تبرک ۲۰ تومان اعلام شد. در این مجمع علاوه بر تعیین سود سهام شرکت تبرک، تصویب صورت های مالی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیز انجام شد.

سود تبرک در بورس ۲۰ تومان به ازای هر سهم تعیین شد

در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه کارخانجات صنعتی تبرک برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۸، ضمن تصویب ۲۰ تومان سود برای سهام شرکت تبرک، اقداماتی نظیر: ارائه گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت ‌های مالی اسفند سال گذشته، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیز انجام شد.

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی تبرک (گروه کارخانجات صنعتی تبرک):

  • تعیین ۴۴ تومان به عنوان سود خالص تبرک و ۲۰ تومان سود نقدی به ازای هر سهم تبرک
  • انتخاب آگاه نگر به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس تبرک و ارقام نگر آریا به ‌عنوان بازرس علی ‌البدل
  • انتخاب روزنامه های رسالت و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه ‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی ‌های شرکت تبرک

 سهامداران آپ بخوانند: در مجمع “آپ” ۹۴ ریال سود برای هر سهم تقسیم شد