شرکت آتیه داده پرداز با نماد اپرداز، ضمن انتشار صورت های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بصورت حسابرسی نشده، سود سهام اپرداز را ۱۴۰ تومان برای هر سهم تعیین کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳۳۱ درصد در هر سهم افزایش داشته است.

سود تقسیمی اپرداز ۱۴۰ تومان اعلام شد

شرکت آتیه داده پرداز با یک هزار میلیارد ریال سرمایه، علاوه بر انتشار صورت های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹، سود خالص اپرداز را هزار و ۴۰۵ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال و سود نقدی اپرداز را ۱۴۰ تومان به ازای هر سهم اعلام کرد که در مقایسه با سال قبل ۳۳۱ درصد افزایش داشته است.

سود مجمع اپرداز در سال گذشته، ۳۲ تومان برای هر سهم تعیین شده بود. سود خالص این شرکت نیز در سال ۹۸، مبلغ ۳۲۶ میلیارد و ۱۳۲ میلیون ریال برآورد شده بود.

 همچنین بخوانید: آیا به پولی که در حساب کارگزاری میماند سود تعلق می گیرد؟