محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس از اصلاح دامنه نوسان قیمت سهام بورسی خبر داد و گفت اصلاح دامنه نوسان در دستور کار قرار دارد اما برای اجرا به دو شرط تقویت بازارگردانی و ارتقای سواد مالی مردم نیاز دارد.

اصلاح دامنه نوسان قیمت سهام با دو شرط اساسی

در جریان دومین جلسه هم اندیشی کارگروه اندیشه ورزی مدیریت بازار که موضوع آن بررسی ریز ساختارهای بازار سرمایه بود، محسن خدابخش دو شرط تقویت بازارگردانی و ارتقای سواد مالی مردم را دو عامل مهم برای تحقق اصلاح دامنه نوسان قیمت سهام عنوان کرد.

خدابخش نقد شوندگی را مهمترین ویژگی بازار سرمایه خواند و گفت اصلاح ریز ساختارها با توجه به این امر مهم انجام می شود و با حفظ این ویژگی می توان به نتیجه قابل قبولی رسید.

به گفته مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس، با توجه به اینکه اصلاح ساختارها از جمله اهداف سازمان بورس است، دستیابی به اصلاح دامنه نوسان، تنها با دو شرط تقویت بازارگردانی و همچنین ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری مردم و ارتقای سواد مالی امکان پذیر است.

 بیشتر بدانید: اگر در معاملات بورسی دامنه نوسان وجود نداشته باشد چه می شود؟