با توجه به اینکه اینروزها شاهد توقف و بازگشایی نمادهای مختلفی هستیم، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در مورد توقف و بازگشایی نمادها در بورس گفت: توقف و بازگشایی نمادها به هیچ عنوان سلیقه ای نیست و به صورت سیستمی انجام می شود که در بازار صعودی و نزولی یکسان است.

توقف و بازگشایی نمادها براساس مبنای مشخصی انجام می شود

به گفته سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، براساس مواد هفده مکرر و هفده مکرر یک، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بورس اوراق بهادار و مواد دوازده مکرر یک و دوازده مکرر دو دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات فرابورس ایران، اگر قیمت پایانی سهم طی ۵ روز معاملاتی پشت هم بیش از ۲۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، آن نماد بعد از ۱ ساعت توقف بازگشایی می‌شود و اگر نماد در ساعت آخر معاملات متوقف شود، روز بعد بازگشایی خواهد شد.

همچنین اگر قیمت پایانی سهم طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی افزایش یا کاهش بیش از ۵۰ درصد داشته باشد، نماد مورد نظر متوقف می شود و بورس مربوطه از ناشر درخواست می کند تا کنفرانس اطلاع رسانی برگزار کند و ناشر تا ۲ روز کاری مهلت دارد به سؤالات طرح شده از سوی تحلیل ‌گران پاسخ دهد و در نهایت نماد با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

سعید محمد علیزاده در ادامه گفت: یکی از نکات مهم که فعالان بازار باید در نظر داشته باشند، این است که در برخی مواقع ممکن است روند قیمتی یک سهم بیش از ۵ روز متوالی، مثبت یا منفی بوده باشد ولی براساس الگوریتم سیستم اگر به دلایل مختلفی مثل اطلاعات با اهمیت نماد متوقف و دوباره بازگشایی شود، تعداد روزهای نوسان مثبت یا منفی قیمت سهام از زمانی که نماد بازگشایی شده، در نظر گرفته می ‌شود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ضمن تاکید بر اینکه در سیستم معاملاتی هیچ تفاوتی در مکانیزم توقف و بازگشایی نمادها به دلیل نوسانات منفی یا مثبت وجود ندارد، گفت: ملاک محاسبه سیستم، قیمت پایانی در لحظه، براساس سیستم معاملات و مقایسه آن با قیمت ‌های پایانی ۵ روز گذشته برای نوسان ۲۰ درصد و قیمت پایانی ۱۵ روز گذشته برای ۵۰ درصد نوسان می باشد و در صورتی که توقف نماد در این بازه زمانی اتفاق بیفتد، ملاک محاسبه نوسان، قیمت آخرین بازگشایی خواهد بود.

 همچنین بخوانید: از کجا بفهمیم نماد متوقف شده دوباره بازگشایی شده است؟