شرکت تولیدی ایران تایر از تقسیم سود پتایر خبر داد و براساس اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹، سود سهام پتایر را ۳۵۲ تومان به ازای هر سهم اعلام کرد. گفته می شود سود عملیاتی پتایر در مقایسه با دوره مشابه مالی گذشته ۲۰۸ درصد افزایش یافته است.

سود تقسیمی پتایر ۳۵۲ تومان به ازای هر سهم تعیین شد

شرکت تولیدی ایران تایر ضمن اعلام افزایش ۲۰۸ درصدی سود عملیاتی پتایر و رسیدن به هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال طی دوره ۶ ماهه، از تقسیم سود پتایر خبر داد و سود سهام پتایر را ۳۵۲ تومان اعلام کرد.

همچینن سود خالص پتایر با افزایش ۱۷۳ درصدی به هزار و ۱۰ میلیارد ریال رسیده است.

در سود انباشته پتایر نیز شاهد رشد ۴۸ درصدی می باشیم.

شرکت تولیدی ایران تایر ضمن تشریح اهداف و برنامه های راهبردی خود در تولید و فروش محصولات، از پیش بینی تولید و فروش ۲۷ هزار تن  برای کل سال مالی جاری خبر داد، که طی ۶ ماه نخست سال جاری به ۵۰ درصد از هدف کل سال دست یافته است.

نحوه دریافت سود پتایر بزودی اعلام می شود.

سهامداران شستا بخوانند: چرا سود شستا به حساب سجامی من واریز نشده؟ برای دریافت سود چه کنم؟