شرکت سرمایه‌ گذاری توسعه صنعت و تجارت با انتشار صورت ‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۹۹ بصورت حسابرسی شده، از تقسیم سود وصنعت و اختصاص ۲۱۴ تومان به هر سهم به عنوان سود تقسیمی وصنعت خبر داد که حاکی از افزایش ۱۴۲ درصدی سود تقسیمی وصنعت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته می باشد.

وصنعت سود سهام خود را ۲۱۴ تومان اعلام کرد

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با ۶ هزار میلیارد ریال سرمایه، ضمن انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱مرداد ۹۹ بصورت حسابرسی شده، سود خالص وصنعت را ۱۲ هزار و ۸۵۵ میلیارد و ۵۶۴ میلیون ریال اعلام کرد و از سود نقدی ۲۱۴ تومانی وصنعت خبر داد.

لازم به ذکر است که سود نقدی وصنعت در گزارش حسابرسی شده، در مقایسه با گزارش حسابرسی نشده آن، ۴۴ ریال در هر سهم افزایش یافته است.

گفته می شود وصنعت با واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی با بهای تمام شده ۲۳ هزار و ۲۴۳ میلیارد و ۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۳۴ هزار و ۶۱۲ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال سودی برابر با ۱۱ هزار و ۳۶۹ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال کسب کرده است.

همچنین بخوانید: تصویب افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی پتروشیمی نوری (نوری) از محل سود انباشته