سود سهام شرکت و امید ۴۹ تومان به ازای هر سهم اعلام شد. شرکت مدیریت سرمایه‌ گذاری امید با انتشار صورت ‌های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ۹۹ بصورت حسابرسی شده، سود سهام و امید را ۱۴۹ تومان اعلام کرد.

سود سهام شرکت و امید ۱۴۹ تومان اعلام شد

شرکت مدیریت سرمایه ‌گذاری امید با سرمایه ۳۰ هزار میلیارد ریالی، ضمن انتشار صورت ‌های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ۹۹ بصورت حسابرسی شده، از سود خالص ۴۴ هزار و ۸۶۴ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریالی و تقسیم سود وامید خبر داد.

سود سهام شرکت و امید ۱۴۹ تومان اعلام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۷۹۵ درصد افزایش یافته است. (سود سهام و امید در دوره گذشته ۸۱ تومان بود.)

سود انباشته پایان دوره شرکت مدیریت سرمایه ‌گذاری امید نیز، با افزایش ۶۹ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۴۰ هزار و ۶۱۴۱ میلیارد و ۷۴۲ میلیون ریال اعلام شده است.

همچنین گفته می شود وامید تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با قیمت تمام شده ۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال به مبلغی معادل ۱۲ هزار و ۲۵۷ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این طریق سودی برابر با ۸ هزار و ۶۳۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بدست آورده است.

سهامداران اتکام بخوانند: بیمه اتکایی امین سود سهام خود را اعلام کرد/ ۶۰ تومان برای هر سهم اتکام