شرکت‌های گلتاش (شگل) و ژلاتین کپسول (دکپسول) از برنامه افزایش سرمایه‌های ۱۶۰ و ۵۰ درصدی خبر دادند، به طوری که “شگل” قصد دارد سرمایه فعلی شرکت که ۱۰۰ میلیارد تومان است را به ۲۶۰ میلیارد برساند، قابل ذکر است که درصورت موافقت سازمان بورس، تامین مالی این شرکت از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خواهد بود. همچنین شرکت فرابورسی ژلاتین کپسول درصدد است سرمایه و دارایی فعلی خود را از ۲۰ به ۳۰ میلیارد تومان برساند، تامین مالی “دکپسول” از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده اعمال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: افزایش سرمایه از محل سود انباشته چگونه است؟

پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۰ و ۱۶۰ درصدی شگل و دکپسول

به گزارش بورس پرس:

دو شرکت گلتاش و ژلاتین کپسول از برنامه افزایش سرمایه ۱۶۰ و ۵۰ درصدی از دو محل خبر دادند.

براین اساس، “شگل” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۰۰ به ۲۶۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به تأمین مخارج سرمایه ای انجام شده بابت نوسازی خطوط تولید و تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه و ملزومات بسته بندی شود.

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ۷۶.۵ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد.

همچنین “دکپسول” درصدد است سرمایه فعلی را از ۲۰ به ۳۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی درصورت موافقت سازمان بورس  از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی با هدف ایجاد یک خط تولید صورت می پذیرد.

بنابراین گزارش،  داروسازی فارابی ۶۸.۴ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد.