شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با نماد تاپیکو در بورس، طی دوره ۳ ماهه منتهی به مرداد امسال، ۳۵ ریال برای هر سهم تاپیکو در نظر گرفت که در مقایسه با دروه مشابه سال قبل ۱۱۹ درصد افزایش داشته است. (در دوره مشابه سال گذشته، سود هر سهم تاپیکو ۱۶ اعلام شده بود.)

سود سهام شرکت تاپیکو نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش داشته است

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا): 

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با سرمایه ۸۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت ‌های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه ‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار و ۸۸۷ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۱۹ درصدی برخوردار است.

این شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را با افزایش ۹۱۶ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، مبلغ ۵۷ هزار و ۸۰۱ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌ شود “تاپیکو” در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۱۶ ریال و سود خالص را یک هزار و ۳۱۱ میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در دوره یاد شده، با افزایش ۴۰۳ هزار و ۲۵۵ میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال به یک بیلیون و ۲۳۹ هزار و ۹۶ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش یک هزار و ۸۶۳ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال معادل ۱۰۴ هزار و ۸۷۸ میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال محاسبه شد.

“تاپیکو” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون ریال به مبلغ معادل ۷۹۰ میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۷۶۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۸۸۷ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال خریداری کرد.

 همچنین بخوانید: در مجمع عمومی تبرک ۲۰ تومان به عنوان سود تقسیمی تبرک در نظر گرفته شد