افزایش سرمایه ونیکی (شرکت سرمایه ‌گذاری ملی ایران) از محل سود انباشته مورد موافقت سازمان بورس قرار گرفت و مجوز آن صادر شد. به این ترتیب شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نهایتا تا ۶۰ روز برای انجام این افزایش سرمایه فرصت دارد.

افزایش سرمایه شرکت ونیکی 

ونیکی (شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران) تصمیم به افزایش سرمایه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی از محل سود انباشته دارد. سرمایه این شرکت در حال حاضر ۷ هزار میلیارد ریال است که با انجام این افزایش سرمایه به ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش می رسد و هدف از این افزایش سرمایه اصلاح ساختار شرکت می باشد.

در پی موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه ونیکی، این شرکت حداکثر تا ۶۰ روز برای انجام افزایش سرمایه مهلت دارد و با اتمام مهلت تعیین شده، این مجوز باطل خواهد شد.

 همچنین بخوانید: زمان مجمع بکهنوج برای تصویب افزایش سرمایه ۲۴۳۶ درصدی