مدیر عامل شرکت مس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده فملی برای تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه ۹۷ درصدی از محل سود انباشته در روز دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ خبر داد و گفت: در صورت موافقت سازمان بورس سرمایه فملی به ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

افزایش سرمایه ۹۷ درصدی فملی در صورت موافقت سازمان بورس

به گفته سعد محمدی مدیر عامل شرکت مس، به منظور بررسی و تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه ۹۷ درصدی فملی، روز دوشنبه ۹ آذر مجمع عمومی فوق العاده این شرکت برگزار می شود. تامین مالی برای افزایش سرمایه فملی از محل سود انباشته خواهد بود.

سرمایه فملی (شرکت مس) در حال حاضر ۱۰ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان می باشد که در صورت موافقت سازمان بورس و تایید نهایی در مجمع فوق العاده به ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

سهام جایزه فملی چقدر است

مدیر عامل شرکت فملی در ادامه گفت: با تایید افزایش سرمایه فملی، به آن دسته از سهامداران فملی که تا پیش از مجمع سهام فملی داشته باشند، به ازای هر هزار سهم ۹۷۰ سهم جایزه تعلق می گیرد.

مجمع فوق العاده فملی روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح به ‌صورت مجازی و آنلاین و کاملا محدود با رعایت کامل پروتکل‌ های بهداشتی از طریق وبسایت شرکت برگزار می ‌شود.

همچنین بخوانید: افزایش تولیدات شرکت ملی مس ایران «فملی»