شرکت پالایش نفت با نماد شتران، به عنوان یکی از شرکت های خصوصی تحت قانون تجارت در گروه فرآورده ‌های نفتی، طی ۵ ماه نخست سال جاری ۴۶ تومان سود برای هر سهم خود در نظر گرفته و در نظر دارد افزایش سرمایه بیش از ۱۲۰۰ برابری طی ۶ سال اخیر برای سهامداران خود فراهم کند.

افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت تهران

به گفته فریدون ورشو‌ساز مدیرمالی و اقتصادی شرکت پالایش نفت تهران (شتران)، این مجموعه تصمیم به افزایش سرمایه بیش از ۱۲۰۰ برابری طی ۶ سال اخیر دارد. او در ادامه گفت: با انجام این افزایش سرمایه ‌ها، سرمایه شرکت از ۶۱ میلیارد ریال (در سال ۹۳) به ۷۵ هزار میلیارد ریال (در سال جاری) افزایش پیدا می کند و منافع زیادی را برای سهامداران شرکت به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه طی ۵ ماه نخست سال جاری ۴۶ تومان سود برای هر سهم خود در نظر گرفته است.

به گفته مدیر مالی شرکت پالایش نفت تهران، افزایش سرمایه‌ های این شرکت معمولا از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه و با هدف اصلاح ساختار مالی انجام گرفته که بهبود نسبت مالکانه و کاهش ریسک اعتباری شرکت و همچنین تسهیل تامین مالی طرح ‌های آتی شرکت را به دنبال داشته است.

 همچنین بخوانید: زمان برگزاری مجمع و افزایش سرمایه چند شرکت در مهرماه اعلام شد