ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه سیتا تا ساعت ۱۲:۳۰ ادامه دارد و این در حالی است که بسیاری از افراد برای واریز وجه مورد نظر برای خرید عرضه اولیه سیتا با اختلال در هسته بانکی مواجه شده اند و نمی توانند فرایند واریز وجه را انجام دهند.

اختلال در هسته بانکی در واریز پول برای خرید عرضه اولیه سیتا

مدتی است که اختلال در برخی کارگزاری ها موجب نارضایتی سهامداران شده است. در اولین عرضه اولیه تیر ۹۹ با نماد وپویا، اختلال در سامانه برخی کارگزاری ها باعث شد تا مشتریان آنها از خرید عرضه اولیه جاماندند. امروز نیز عرضه اولیه سیتا وارد بازار بورس شده و ساعت ثبت سفارش آن تا ساعت ۱۲:۳۰ ادامه دارد اما هنوز بسیاری از افراد به دلیل وجود اختلال در هسته بانکی موفق نشده اند مبلغ مورد نظر برای خرید این عرضه اولیه را  به حساب کارگزاری خود واریز و سفارش خود را ثبت کنند.

همچنین بخوانید: چگونه می توانیم کارگزاری خود را تغییر دهیم؟

با وجود این اختلالات باید منتظر ماند تا مشخص شود چه تعداد افرادی موفق به مشارکت در عرضه اولیه سیتا می شوند و چه تعداد سهم از عرضه اولیه سیتا به آنها تعلق می گیرد.