به تازگی مطلع شده ایم که برخی افراد سود جود و فرصت طلب با برقراری ارتباط با مردم و از طریق تماس تلفنی خود را به عنوان نماینده رسمی شرکت سبدگردان هدف معرفی نموده و از آنها درخواست کرده اند که مبالغی را به حسابشان واریز نمایند.

توجه فرمایید که به هیچ عنوان مبالغی را که می خواهید جهت سرمایه گذاری در صندوق صبای هدف  و یا سبدهای اختصاصی ما واریز نمایید را به هیچ حسابی بجز حسابهای حقوقی که بنام شرکت سبدگردان هدف شناخته می شوند واریز ننمایید و در صورت مشاهده چنین مواردی ما را مطلع سازید.

شایان ذکر است که شرکت سبدگردان هدف هیچگونه مسئولیتی در خصوص مخاطرات در این حوزه را نمی پذیرد و توصیه می شود قبل از انجام هرکاری با کارشناسان ما در ارتباط بوده و یا عدد ۱۸ را به سامانه پیامکی ما ارسال نمایید تا با شما در ارتباط باشیم.

استعلام نمایندگان سبدگردان هدف

روابط عمومی شرکت سبدگردان هدف؛