محمدرضا نمازی مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت از واریز سود مجمع این شرکت برای سهامداران حقیقی و حقوقی در اول آبان ماه جاری خبر داد. نمازی بیان داشت: سود مصوب مجمع سالانه که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار شد، ۱۴۵۳ ریال برای هر سهم بوده که از روز اول آبان ماه برای کلیه سهامداران حقیق و حقوقی قابل پرداخت می باشد.

همچنین بخوانید: سود سهام فارس ۱۲ آبان از طریق سجام واریز می شود

سود مجمع ۱۴۵۳ ریالی شرکت به پرداخت ملت (پرداخت) از اول آبان ماه قابل پرداخت است

سود تقسیمی پرداخت مبلغ ۱۴۵ تومان به ازای هر سهم می باشد. به گزارش بورس پرس، وی افزود: طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ بیش از ۲۰۸۰ میلیارد تومان درآمد، ۴۳۳ میلیارد تومان سود ناخالص و ۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص برای این شرکت حاصل شد که بر همین اساس به ازای هر سهم ۱۴۵۳ ریال سود بین سهامداران تقسیم کرد.

نمازی با بیان اینکه به‌پرداخت توانایی رشد، پیشرفت و توسعه بیشتر را دارد، ادامه داد: رشد و افزایش سهم به‌پرداخت در تراکنش‌های خرد که با وجود افت شدید تراکنش‌ها به‌واسطه محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا حاصل شد، می‌تواند به تمامی بازارهایی که به‌پرداخت در آنها حضور دارد تسری یابد و این هدف با بهینه‌سازی ترکیب مشتریان و پذیرندگان به‌پرداخت دور از دسترس نخواهد بود.