بنا به اعلام مدیر عملیات بازار فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت ۶-شرایط خاص ۰۲۱۰ در نماد معاملاتی (اراد۶۰۱) و نمونیک G60Q1 ، اوراق مرابحه عام دولت ۶۴-شرایط خاص ۰۱۱۱ در نماد معاملاتی (اراد۶۴۱) و نمونیک G64Q1 و اوراق مرابحه عام دولت ۶۵-شرایط خاص ۰۲۱۰ در نماد معاملاتی (اراد۶۵۱) و نمونیک G65Q1 با قیمت اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از امروز چهارشنبه مورخ ۲۴ دی لغایت دوشنبه ۲۹ دی ماه  پذیره‌‌نویسی می‌شود.

آغاز پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت

در پی اعلام آغاز پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت، توجه به موارد زیر ضروری است:

۱) مدت اوراق در نماد معاملاتی (اراد۶۰۱) ۳۷ ماه و نرخ ۱۷% ، در نماد معاملاتی (اراد۶۴۱) ۲۵ ماه و نرخ ۱۶% و در نماد معاملاتی (اراد۶۵۱) ۳۶ ماه و نرخ ۱۷% می باشد.

۲) اوراق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان می‌باشد.

۳) تسویه و پایاپای این اوراق به به صورت T+1 می‌باشد

۴) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار فرابورس ایران آغاز می‌گردد

بیشتر بخوانید: صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی چیست؟ تعریف انواع صکوک به طور جامع