اکبر حیدری سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت از پذیرش تمام شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و فراهم شدن امکان فروش سهام آنها در بورس تا ماه آینده خبر داد.

همچنین بخوانید: سود سهام عدالت بعد از آزادسازی چگونه پرداخت می شود؟

اکبر حیدری از پذیرش تمام شرکت های استانی عدالت و امکان فروش سهام آنها در بورس تا یک ماه آینده خبر داد

حیدری ضمن بیان اینکه از زمان آزادسازی سهام عدالت بارها به دارندگان این دارایی تاکید شده به دلیل ارزنده بودن آن از فروش خودداری کنند، اعلام کرد: تا یک ماه آینده همه شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در بورس پذیرفته شده و سهامداران روش غیرمستقیم می توانند اقدام به فروش سهام خود کنند.

سخنگوی شرکت های استانی سهام عدالت افزود: در روش غیرمستقیم سهام عدالت، مالکان باید برای فروش سهام توسط همان شرکت سرمایه گذاری در استان اقدام کنند. او ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۷ شرکت اقدام به برگزاری مجمع فوق العاده برای افزایش سرمایه کرده و منتظر تایید می باشند. حیدری همچنین از تفکیک و پذیرش جداگانه شرکت سرمایه گذاری استان تهران از سرمایه گذاری استانی البرز خبر داد و افزود: مجمه افزایش سرمایه ۴ شرکت این هفته برگزار خواهد شد.

اکبر حیدری تصریح کرد: از ۱۹ میلیون سهامدار سهام عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، تنها سه میلیون نفر اقدام به فروش سهام کردند، از طرفی نیز با پذیرش شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی، مالکان شرکت اقدام به فروش سهام نکردند.