ورود پول به سهم، همان فروش سهم توسط حقوقی یا انتقال سهم از حقوقی به حقیقی است که با اهداف و مقاصد متفاوت انجام می شود. در واقع ورود نقدینگی به سهم، براساس موقعیت سهم سیگنال خروج یا ورود میدهد.

هدف از ورود پول به سهم میتواند یکی از حالت های زیر باشد:

 • در کف قیمتی جهت کد به کد، افزایش حجم معاملات و ایجاد محرک برای رشد سهم انجام میشود.
 • در سقف قیمتی جهت فروش سهم و آماده سازی جهت رفتن به اصلاح انجام میشود.
 • ممکن است حقوقی در هر موقعیتی جهت پر کردن حجم مبنا بصورت کنترل شده سهم عرضه کند.
ورود پول یا فروش سهم توسط حقوقی چه زمانی خوب است؟
ورود پول یا فروش سهم توسط حقوقی چه زمانی خوب است؟

ورود پول یا فروش سهم توسط حقوقی چه زمانی خوب است؟

ورود پول زمانی خوب است که در کف روند صعودی و انتهای اصلاح انجام شود. که سهم را برای رشد آماده سازی میکند.

زمانی که سهمی در کف تکنیکالی قرار دارد و حقوقی آهسته بدون اینکه فشار فروش و یا فشار خریدی ایجاد شود اقدام به فروش سهم میکند به احتمال خیلی زیاد در سهم کد به کد میکنند. توجه فرمایید اگر نسبتهای خرید به فروشنده حقیقی بیش از دو برابر قوی بود، به احتمال خیلی زیاد سهم بالا خواهد رفت.

یا اینکه ممکن است یک سهم بالا برود و حقوقی هم از این موضوع آگاه باشد ولی بنابر دلایلی نتوانسته حجم مدنظر خودش را با کد حقیقی اش بخرد اقدام به فروش سهم با کد حقوقی خود و خرید سهم با کد حقیقی خود میکند.

در این حال شما میتوانید یک سیگنال خرید قوی دریافت کنید ولی توجه داشته باشید که باید تکنیکال بنیادی و از همه مهم تر تابلوی سهم را مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که شرایط آن مساعد بود بدون درنگ اقدام به خرید سهم نمایید.

درباره معنای خرید و فروش حقوقی ها در بورس بیشتر بخوانید

هدف از ورود پول در کف روند صعودی و انتهای اصلاح:

 • افزایش حجم معاملات
 • کد به کد حقوقی به حقیقی
 • ایجاد محرک برای سهم

ورود پول یا فروش سهم توسط حقوقی چه زمانی بد است؟

ورود پول در زمانی بد است که حقوقی قصد فروش سهم به حقیقی ها در سقف قیمتی را دارد. در این موقعیت در صورتی که نسبت های خریدار حقیقی بیشتر از ۲یا ۳ برابر قوی تر از فروشنده بود سهامداری کردن منطقیست اما اگر نسبت ها برابر یا به نفع فروشنده باشد به معنی کاهش و کنترل سهم در آن ناحیه می باشد.

اگر بعد از رشد سهم، ورود پول را تشخیص دادید و در آن موقعیت قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران بود و شما هم دید میان مدت و یا کوتاه مدت برای سرمایه گذاری دارید از سهم خارج شوید و فریب کانال ها و مشاورانی که با عناوین کد به کد یا ورود پول هوشمند سعی در ماله کشی دارند را نخورید و دقت داشته باشید که سهم رشد کرده کد به کد نمی کند.

ورود پول یا فروش سهم توسط حقوقی چه زمانی خوب است؟
ورود پول یا فروش سهم توسط حقوقی چه زمانی خوب است؟

روش تشخیص:

 • افزایش قدرت فروشنده در سقف قیمتی
 • افزایش حجم معاملات در سقف قیمتی
 • سهم در روند صعودی باشد

بیشتر بدانید: فیلتر بیشترین خرید حقوقی/ فیلتر بیشترین فروش حقوقی

ورود پول هوشمند با ورود پول متفاوت است

ورود پول هوشمند با انتقال سهم از حقوقی به حقیقی متفاوت است در ورود پول هوشمند حقیقی سهم را خوب خریداری میکند، فروشنده توانش از خریدار کمتر است و سهم مدتی در اصلاح بوده و حال وقت آن رسیده که رشد خود را شروع کند.

ورود پول هوشمند به سهم چه نشانه هایی دارد:

 •  در شرایط نامساعد بازار که صبر همه تمام شده و نا امید شده اند و به فشار فروش در سهم آنقدر بالاست که تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد، پول هوشمند می تواند وارد بازار شود.
 • زمانی که قیمت ها به پایین ترین حد خود یعنی به کف قیمتی رسیده باشند پول هوشمند میتواند وارد سهم شود.

در موقعیت های مذکور بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار خواهند شد و سهام شرکت ها را خریداری می کنند و باعث ایجاد یک موج قوی در سهام می شوند.